Петък, 15 Март 2024 15:46

YOU CAN BE PRIDE !

You can be pride!

Проект по програма Еразъм+

Сдружение Фокус-Европейски център за развитие завърши с гордост своя проект, насочен към изграждането на партньорство и подкрепа за правата на хората с различна сексуална ориентация. Този проект представляваше ключова инициатива на организацията, насочена към насърчаването на включването, толерантността и зачитането на разнообразието в обществото.

Под наименованието "Въвеждане на диалог и партньорство за правата на ЛГБТ младежите", инициативата имаше за цел да създаде платформа за обсъждане на бъдещите възможности и перспективи в областта на правата на ЛГБТ младежите. Проектът включваше участието на международни представители, които споделиха своите знания и опит с останалите участници.

Едно от ключовите събития в рамките на проекта беше младежки обмен, фокусиран върху изследването и насърчаването на правата на хората с различна сексуална ориентация. Обменът се проведе успешно от 1 до 10 март 2024 година в град Пазарджик, България. Той предостави възможност за обмяна на идеи, опит и научени уроци между младежи от различни страни, които споделяха общата цел за утвърждаване на правата на ЛГБТ общността.

Проектът беше финансиран с помощта на Програма Еразъм+, която подкрепя младежките обменни програми и инициативи за образователен обмен в Европейския съюз. В рамките на проекта участваха 5 младежки работници, 8 лидери и 32 младежи на възраст от 18 до 30 години, които имаха възможността да споделят своите перспективи и да сътрудничат за изграждането на по-толерантно и приемащо общество.

Сдружение Фокус-Европейски център за развитие се ангажира да продължи своята подкрепа за правата на ЛГБТ общността и да работи за установяването на дългосрочни партньорства и инициативи за постигане на инклузивно и справедливо общество за всички.

12