Неделя, 19 Март 2023 10:55

Проект - Можеш да бъдеш горд!!!

Сдружение Фокус-Европейски център за развитие представя проект за развиване на партньорство в областта на правата на ЛГБТ младежите

Сдружение Фокус-Европейски център за развитие с гордост обявява стартирането на своя проект, насочен към изграждане на партньорство и подкрепа за правата на хората с различна сексуална ориентация. Проектът е плод на усилията на организацията да насърчи включването, толерантността и зачитането на разнообразието в обществото.

Под названието "Въвеждане на диалог и партньорство за правата на ЛГБТ младежите", тази инициатива е насочена към създаването на платформа за обсъждане на бъдещите възможности и перспективи в областта на правата на ЛГБТ младежите. Проектът ще включва участието на международни представители, които ще споделят своите знания и опит с останалите участници.

Едно от ключовите събития в рамките на проекта е младежки обмен, насочен към изследване и насърчаване на правата на хората с различна сексуална ориентация. Обменът ще се проведе от 1 до 10 март 2024 година в град Пазарджик, България. Той ще предостави възможност за обмен на идеи, опит и научени уроци между младежи от различни страни, които споделят общата цел за утвърждаване на правата на ЛГБТ общността.

Проектът е финансиран с помощта на Програма Еразъм+, която подкрепя младежките обменни програми и инициативи за образователен обмен в Европейския съюз. В рамките на проекта ще участват 5 младежки работници, 8 лидери и 32 младежи на възраст от 18 до 30 години, които ще имат възможността да споделят своите перспективи и да сътрудничат за изграждането на по-толерантно и приемащо общество.

Сдружение Фокус-Европейски център за развитие е ангажирано да продължи своята подкрепа за правата на ЛГБТ общността и да работи за установяването на дългосрочни партньорства и инициативи за постигане на инклузивно и справедливо общество за всички.

12