Неделя, 19 Март 2023 10:55

Проект - POWER AND SOLIDARITY in social interactions

Проект - „POWER AND SOLIDARITY in social interactions“

24 Февруари до 3 Март 2023 година в Ceuta, Испания

Сдружение Фокус – Европейски център за развитие взе участие в проект „POWER AND SOLIDARITY in social interactions“, който се проведе от 24 Февруари до 3 Март 2023 година в Ceuta, Испания. Проекта беше фокусиран върху предоставяне на знания за проектите за солидарност на Европейска доброволческа служба въз основа на практически опит. Двама участници активно развиха своите коучинг умения, придобиха учения за управлението на проекти като бюджетиране, комуникация, работа в екип, изпълнение на проекти, мониторинг, управление на риска, докладване и др. Благодарение на проекта се зародиха идеи, които ще бъдат реализирани на практика на местно ниво.
Партньорски страни бяха организации от Италия, Гърция, Румъния, Полша, Литва, Латвия, Северна Македония, България и Испания.

Проекта е финансиран по програма Еразъм +