Неделя, 03 Април 2022 16:44

Първи стъпки в моята кариера!

Приключи успешно проект реализиран по програма "Европейски корпус за солидарност" Първи стъпки в моята кариера! 01/03/2021 - 30/04/2022 Проектът „Първи стъпки в моята кариера!“ даде възможност на двама младежи да бъдат назначени на работа към Сдружение „Фокус - Европейски център за развитие“. Александър и Жанет успешно направиха своите първи стъпки в професионалното си развитие, натрупаха опит и умения. Основна цел, която постигнахме благодарение на проекта беше осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, и така се улесни прехода между образование и заетост. Като цяло проекта се реализира в четири фази: Първа фаза е реализиране на проучване и обявяване на свободно работно място. В период на изпълнение на тази дейност се свързахме с бюро по труда - Пазарджик и информирахме за възможността от назначаване на служител младежки дейности - младежки работник. В тази фаза реализирахме интервюта с всички кандидати и направихме симулационно преживяване за да видим как кандидатите реагират в работна среда.Направихме избор на 2-ма младежки работници и подхисахме трудови договори с тях. Втора фаза беше подписване на етичен кодекс за работа към организацията и предоставяне на длъжностна характеристика, запознаване с правила, задължения и отговорности на работа в организацията. Реализирахме обучение - под формата на ориентировъчни дни, където младежките работници по наблюдение и подкрепа на супервайзор преминаха през редица формални и неформални обучителни игри, които изградиха допълнителни умения и компетенции, и ги подготвиха за съществената работа. Трета фаза беше същинската работна фаза, където младежките работници по разписан график работеха към Сдружение Фокус – ЕЦЗР в продължение на 12 месеца и така повишиха капацитета на организацията и израстнаха в личен и професионален план. Четвърта фаза беше последната, където направихме цялостна оценка на работата на младежките работници, на придобитите умения и компетенции и новите знания. Участниците в проекта « Първи стъпки в моята кариера» бяха младежки работници, които са без трудов стаж и опит в младежката сфера, но с желание за развитие и изстрастване.