Четвъртък, 09 Септември 2021 11:14

Заедно срещу омразата! - Еразъм+

Проект „Заедно срещу омразата!“ на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” беше обучителен курс с домакин БЪЛГАРИЯ - посрещаща организация и участници партньори/ изпращащи организации: Италия, Испания, Португалия, Франция, Гърция, Румъния, Полша, Хърватска и Турция /10 страни общо/. Основната цел на проекта беше свързана с повишаване умения и компетенция на младежки работници подкрепящи жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза.30 Младежки работници повишиха квалификации,компетенции и умения за работа в сферата на услугите.

Проектът постигна следните подцели:
-подобри се професионалната квалификация на 30 младежки работници-работещи с хора от ЛГБТ общности жертва на насилие;
-Повишихме самооценката и нивото на познания за различните видове пол и сексуалност от участниците в проекта;
-активното включихме младежки работници в директна работа с хора жертва на насилие от ЛГБТ общността и тествахме нови методи и техники;
-Обменихме опит, успешни практики в процеса на работа с хора от ЛГБТ общносттите в различните страни;
-Запознахме се с правата на човек и Истанбулската конвенция, приета от повечето Европейски страни;
-Запознахме се с различни видовете социални услуги, които се предлагат от държавите партньори на местно ниво в различни центрове за подкрепа на ЛГБТ-жертви на насилие
-Повишихме своите познания за видовете държавна политика към ЛГБТ общностите;
-Увеличихме чувството за толерантност към хората от маргинализираната група;
-Обогатихме различния инструментариум от разнообразни методи и техники за работа;

Дейностите се реализираха в град Пазарджик, България от 01 Септември до 08 Септември 2021 година.
Основните дейности планирани за обучителният курс бяха: интерактивни игри, срещи с местни специалисти работещи в сферата на услугите насочени към хора с жертва на насилие от ЛГБТ общността, гост-разговор с лектори, участие в различни уоркшопи, дебати, музикални игри за изразяване на себе си, творчески дейности за придобиване на нови знания и умения в областта на различните видове терапии с последващо значение за прилагане в практиката и в професионалната сфера при работа с хора в неравностойно положение, моделиране и работа с предмети – представяне на различни методи за интеграция и социализация, представяне на различни средства за включване на хора в неравностойно положение в различни инициативи и дейности. В процес на реализиране на обучителния курс бяха включени и младежи жертва на насилие от ЛГБТ общността, с които инициирахме директна работа така процеса беше завършен и изпробвахме наученото през дните на обучение. Това спомогна за включване на младежи от маргинализираните групи в дейности, в които до този момент не бяха участвали, запознаване на нова култура, докосване до нови светове като език, бит, работни навици. Запознаване и изграждане на нови приятелства и запознанства. Проектът спомогна да обменим добри практики при работата с хора жертва на насилие от ЛГБТ общността, да придобием нови познания за подкрепа и работа, да се учим и забавляваме заедно. В дейността участваха 30 младежки работници.

 

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ ключова дейност КА1 ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ, СЕКТОР МЛАДЕЖ - Мобилност на младежки работници.

 

240604681 189079346525656 3641358153277387025 n

1