Събота, 27 Март 2021 10:27

Проект - Първи стъпки в моята кариера!

Стартира нов проект "Първи стъпки в моята кариера!" по програма Европейски корпус за солидарност.
01.03.2021 - 01.05.2022
Пазарджик, България


Програма: Европейски корпус за солидарност


Проектът „Първи стъпки в моята кариера!“ е проект, който дава шанс на Сдружение Фокус – Европейски център за развитие да назначи двама младежки работници на трудов договор за период от 12 месеца. Благодарение на проекта ще бъдат назначени с договор двама младежи, които да развият редица умения и компетенции. Проектът си поставя цел за изграждане на механизъм за взаимодействие между бюро по труда –Пазарджик и университета в Пловдив и Сдружение Фокус. В продължение на 12 месеца двама младежи ще подкрепят дейностите на организацията, ще работят в подкрепа реализиране на текущи проекти, опознавателни и информационни срещи с младежи на територията на града. Проектът към Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ ще спомогне за частичното решение на проблема и стартиране на програма даваща шанс на младежи да натрупат опит и познание посредством трудов опит. Проектът ще бъде пример на много местни НПО организации, институции и малки и средни предприятия за наемане на служители, тяхното обучение и подготовка за същинска работна среда. посредством Програмата "Европейски корпус за солидарност".

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.