Понеделник, 12 Декември 2011 20:31

Свят за всеки

Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" спечели нов проект по Програма "Младежта в действие" - Дейност 1.2 - Младежки инициативи. Проектът е с наименование "Свят за всеки" и е насочен към реализиране на редица инициативи, свързани с интеграция и социализация на младежи с увреждания. Проектът е с продължителност 6 месеца.