Сряда, 26 Януари 2011 20:25

Обучение: "ДОБРОВОЛЧЕСТВО - ВИЗИЯ И МИСИЯ"

На 25.01.2011 / Вторник/ в офиса на Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" - в центъра за работа с доброволци се проведе обучение на бъдещи доброволци. Тренинг-обучението беше на тема "Доброволчество - визия и мисия." Инициативата ,организирана от сдружението премина под мотото - "Да реализираме доброволен труд в полза на обществото не само през 2011 година - Европейска година на доброволчеството".

Четиринадесет младежи активно участваха в занятията, обучиха се на различни теми, свързани с доброволчеството - Какво е това доброволец? Права и задължения на доброволеца? Какво е Европейска доброволческа служба? Смисъл и полза от полагане на доброволен труд в полза на обществото. Всички бъдещи доброволци се вписаха в база данни на Сдружението и очакват своите следващи мисии - реализиране на доброволен труд в различни места на територията на град Пазарджик.