Неделя, 12 Декември 2010 18:47

ДОБРОВОЛЦИ В БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ ФОКУС ПЕЧЕЛИ НОВ EVS ПРОЕКТ !

Сдружение „фокус – европейски център за развитие” спечели нов проект по Програма „Младежта в действие” – Дейност 2– Европейска доброволечска служба. През месец февруари 2011 година от Австрия, Франция, Италия и Черна гора ще реализират своята доброволческа служба в България четирима младежи,  за период от 6 месеца. Те ще подкрепят хора с увреждания в процеса на социализация и интеграция. Проектът е на стойност  16 000 euro.
Благодарение на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, отново млади хора от Европа, ще  имат възможност да придобият под формата на неформално образование различни умения и компетенции. Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” приканва всички младежи от 18 до 30 години да се впуснат в това пътуване – Европейска доброволческа служба.