Неделя, 05 Септември 2010 18:45

Проект - "Различни, но равни!"

ПРОЕКТ "РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ! "
период: 03.09.2010 - 03.03.2011 г.

Проектът „Различни, но равни" на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие" – Пазарджик е финансиран по програма за малки грантове „Мисията възможна" на Сдружение „Жажда за живот" – Сливен. Основната цел на проекта е да се даде шанс на хора от целевата група /проституиращи, наркозависими и хомосексуалисти от ромски произход/ да се включат в дейности, в които до този момент са нямали възможност да участват поради изолацията и неглижирано отношение към тях, дискриминацията и стигматизиране в самата ромска общност. По този начин те ще могат да покажат своята гражданска позиция, да повишат самооценката си и да развият своите социални умения.