Понеделник, 20 Септември 2010 18:42

Открит "Център за работа с доброволци - Пазарджик"

На 18.09.2010 г. в 11:00 часа, в Бизнес центъра на бул. България 57 – град Пазарджик, Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” тържествено откри – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ. Центърът е реализан и финансиран по проект от Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Целта, която си поставя да постигне е информиране на местната обществено за доброволчеството и доброволния труд и набиране на доброволци, които да помагат при реализирането на различни поддейности.

Сред гостите бяха представители на местната власт , частният бизнес, учебни заведения и неправителственият сектор; поканени граждани ,свързани с идеята и целите на центъра:
· Яна Станева – Директор на Комплекс социални услуги за деца и семейства- Пазарджик
· Нина Гълабинова – Управител на Защитено жилище към Община Пазарджик
· Гергана Табакова – Началник сектор „Образование”
· Златка Костова – Директор Отдел „Закрила на детето”
· Мариян Каменов - Младши експерт Сектор "Работа с малцинствата и етническите групи"
· Ваня Гюрова – Директор дневен център за възрастни хора с увреждания - Пазарджик
· Даниела Кемчева – Директор ОУ”Проф. Иван Батаклиев” – Пазарджик
· Надежда Кузерманова – Управител Сдружение „Човеколюбие”
· Дафинка Николова – Инспектор Пробация – Пазарджик
· Стоян Йонков - Сд„ Право на избор„ - Пловдив