Неделя, 01 Август 2010 18:36

Център за работа с доброволци

ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ – ГРАД ПАЗАРДЖИК

Проектен период: 01.08 — 30.03.2010
Проектът е финансиран по Програма “Общностно Развитие И Гражданско Участие” Фонд “Хората Решават” – Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Проектът е насочен към създаване на център за работа с доброволци, чиято основна цел е информиране сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд.

Пречупване на стереотипи свързани с „доброволността”. Създаване на механизъм за посредничество между организации, приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи; активизиране на организации и институции за работа с доброволци, стимулиране на представителите на местната общност да полагат доброволен труд.

Специфични цели:
· Създаване на Център за работа с доброволци в град Пазарджик, неговото институционализиране и популяризиране.
· Изграждане на механизъм за набиране на доброволци. Обучение на бъдещите доброволци, определяне на техните компетенции, ресурси и насочване към определена сфера на доброволческа дейност спрямо интересите, потребностите и възможностите им.

Място на провеждане:
град Пазарджик, България

Дейности:
Създаване на център за работа с доброволци и реализиране на редица поддейности.