Сряда, 12 Май 2010 18:29

Акредитация за EVS

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е акредитирана организация от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” – Програма „Младежта в действие”, да бъде посрещаща и изпращаща организация на доброволци по Дейност 2 – Европейска доброволческа служба. Сдружението има личен опит в сферата на доброволческата служба, в лицето на нейният Председател, който лично е участвал по Програма „Младежта в действие” като доброволец в екологичен проект за краткосрочен период в Португалия.