Сряда, 01 Юли 2020 10:57

Сдружение Фокус търси СТАЖАНТИ !!!

Стажант направление Администрация и Европейски проекти.

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ търси стажант, който да ни помага с администрирането на програмите ни. Позицията е стъпка, предназначена да се превърне в почасова заетост. Стажът е за град Пазарджик и се реализира по програма Европейски корпус за солидарност по проект "Опит и Познание".

Сфера: Неправителствен сектор

За Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“, Пазарджик е създадено в началото на 2010 г. като организация с нестопанска цел в обществена полезна дейност. Водеща идея на организацията е да насърчава доброволчески инициативи от местно, регионално и национално равнище и значение, и да работи за подпомагане на развитието и прилагането на европейските измерения в Република България.

Мисия на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ е промотиране на доброволчеството и реализиране на доброволен труд в полза на обществото. За постигане на своята мисия организацията съдейства и подпомага осъществяването на необходимите социални, икономически и правни реформи в страната. Ценностите на организацията се основават на европейските измерения на хуманизъм и спазване на човешките права, на съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност. Важна ценност за организацията е духовното и интелектуалното развитие на личността на българина;

Визията на организацията е създаване на устойчива гражданска структура от доброволци на територията на град Пазарджик, с постоянно развиващ и усъвършенстващ се човешки ресурс, с осезателно влияние върху социално-икономическото развитие на област Пазарджик и региона в областта на подпомагането на групи в неравностойно положение, неблагоприятно социално положение, работа с подрастващи и младежи, човешки права, доброволчество.

Кратко описание

В момента търсим стажант, за да помогнем на администрацията на текущите ни проекти:

 • дългосрочни доброволчески проекта
 • краткосрочни курса за обучение
 • текущо координиране на доброволци, които работят с хора в неравностойно положение, създаване на местни контакти и работа с училища, университети и други местни НПО, кратки преводи, работа с документи, имейл координация и т.н., обновяване на фейсбук страница, интернет-платформа.

Общата основа между всички тези проекти са методите на учене чрез практикуване, ученето чрез опит и дейности свързани с младежи.
Проектите на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ са насочени към развитие на компетенции с акцент върху предприемчивостта, личностното развитие, писане и управление на проекти, управление на събития, заетост.

Предлагаме:

 • Обучение и ориентиране при постъпване на позицията.
 • При изразен интерес и дългосрочна ангажираност, предлагаме възможности за растеж и развитие.
 • Пътуване в чужбина и участие в международни проекти.

Идеалните кандидати имат:

 • Организационни умения (комуникация, сътрудничество, организирани, налични, внимателни, гъвкави за промяна);
 • Интерес към работа в международен екип;
 • Възможност за проследяване и постигане на резултати въз основа на желаните резултати;
 • Способност за организиране и архивиране на документи;
 • Възможност за използване на платформи за електронна поща и работа в екип;
 • Възможност за използване на MS Office (Word, Excel, Powerpoint и др.)
 • Английско ниво B1 или по-високо;
 • До 20 часа на седмица (до 2-3 часа на ден, 5 дни в седмицата на гъвкав принцип).

Вашите ползи:

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ осигурява:

 • Споразумение и описание на длъжността;
 • След 6-месечен период на стаж, шанс да станете служители на почасово заплащане;
 • Коучинг и менторство през цялото време на стажа;
 • Препоръка за бъдещи работни места + сертификат за постигнати резултати;
 • Допълнително обучение и възможности за доброволчество;
 • Знания за: управление на НПО, координация на проекти, умения за координация на международното партньорство, практически и логистични умения, умения за управление на събития + още.

Платен стаж.

Заинтересованите кандидати изпращат автобиография и мотивационно писмо до 25 Юли 2020 г. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако имате някакви въпроси относно офертата, свържете се с нас на info@foccen.org


Всяко заявление ще се разглежда поверително. Само кандидатите, включени в списъка за следващ етап, ще бъдат потърсени за разговор и среща.

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.