Молим ви за Вашето внимание!
Анкетата е анонимна с цел проучване гражданската позиция относно филантропията и попълването няма да отнеме повече от 5 минути. Анкетата се реализира по проект „Младежка Банка – Пазарджик“ по програма финансирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ София

Cancel