Youth Bank - Pazardjik

КАКВО Е МЛАДЕЖКА БАНКА - ПАЗАРДЖИК
Младежка Банка Пазарджик е комисия за набиране и отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора. Тя представлява група от младежи, които работят за набиране на фонд от парични средства, с които да бъдат финансирани интересни и креативни проекти на други младежи в област Пазарджик, които няма как да получат подкрепа по друг начин.


Младежката Банка е екип от креативни и динамични хора, които са готови да поемат отговорности и искат да бъдат полезни. Екипът на Младежка Банка Пазарджик /МБ/ набира средствата си като организира различни благотворителни събития, кампании и срещи с индивидуални дарители. Философията на Младежката банка е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като водещи принципи са младежко участие и подобряване качеството на филантропията осъществявана от млади хора за млади хора. Младежка Банка Пазарджик се администрира и координира от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ – Пазарджик.

С КАКВО Е ПОЛЕЗНА МЛАДЕЖКА БАНКА – ПАЗАРДЖИК
Програмата е отлична възможност за личностно развитие и неформално обучение. С участието си ще развиете лидерски умения и практически опит за работа в екип, вземане на решения, решаване на проблеми, управление на събития и проекти, преговори, презентации и комуникация, методи и орагнизиране на благотворителни събития и още много.
МБ Подкрепя младежки проекти и инициативи, които отговарят на нуждите на младите хора, имат за цел дългосрочно въздействие и полза, развиват социални дейности и предприемачество.
Младежката банка създава лидери.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА В МЛАДЕЖКА БАНКА - ПАЗАРДЖИК
Младежка банка-Пазарджик е уникален начин за включване на младите хора в обществена активност. Ако искате да бъдете един от екипа на МБ в Пазарждик, изпратете CV и мотивационно писмо на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

АДРЕС НА МЛАДЕЖКА БАНКА – ПАЗАРДЖИК
Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“
ул. „Тодор Пенев“ №13, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; тел: 034/ 90-17-17, www.foccen.org
4400 Пазарджик