Activities and campaigns

competition-1КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2019

МБ- Пазарджик обявява конкурс за финансиране на младежки проекти. Конкурса по програма „НОВО НАЧАЛО“ , фонд „Младежка банка – Пазарджик“, дава шанс на граждани и институции да заявяват своята идея за реализиране на инициатива насочена към местната общност.

Младежка банка – Пазарджик обнови своя екип и привлече нови съмишленици в лицето на младежи и ученици от местните учебни заведения. Формирането на екип на МБ направихме чрез подбор на доброволци, мотивирани, амбициозни личности. Селекцията на заявените кандидати се реализира посредством открит и прозрачен процес в четири основни фази.

Младежка банка Пазарджик организира благотворителни събития в подкрепа набиране на средства за реализиране на младежки дейности.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2015

МБ- Пазарджик обявява конкурс за финансиране на младежки проекти. Конкурса по програма „НОВО НАЧАЛО“ , фонд „Младежка банка – Пазарджик“, дава шанс на граждани и институции да заявяват своята идея за реализиране на инициатива насочена към местната общност.

Page 1 of 2