Youth Bank News

competition-1КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2019

МБ- Пазарджик обявява конкурс за финансиране на младежки проекти. Конкурса по програма „НОВО НАЧАЛО“ , фонд „Младежка банка – Пазарджик“, дава шанс на граждани и институции да заявяват своята идея за реализиране на инициатива насочена към местната общност.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2015 - 2 тур
Открита е процедура за финансиране на младежки проекти за 2015-2016 година. В срок до 20.12.2015 година може да ни изпращате своите проектни предложения. Ако имате идея, която може да подобри живота ви и този на други хора около вас, то можете да кандидатствате за грант от Младежката Банка - Пазарджик, за да я реализирате! Колкото по-добре идеята ви се вписва в приложеното по-долу описание, толкова шансовете ви са по-големи.

 Младежка Банка – Пазарджик обявява конкурс за участие в екипа на МБ към организацията. . Ако искате да бъдете един от екипа на МБ в Пазарждик, изпратете CV и мотивационно писмо на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Открита е процедура за финансиране на младежки проекти за 2014 година. В срок до 20.06.2014 година може да ни изпращате своите проектни предложения. Ако имате идея, която може да подобри живота ви и този на други хора около вас, то можете да кандидатствате за грант от Младежката Банка - Пазарджик, за да я реализирате!  Колкото по-добре идеята ви се вписва в приложеното по-долу описание, толкова шансовете ви са по-големи. Ние търсим идеи, които са: