Текущи проекти

Проект „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ“ на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” беше обучителен курс с домакин БЪЛГАРИЯ - посрещаща организация и участници партньори/ изпращащи организации: Италия, Испания, Португалия, Чехия, Румъния, Полша, Хърватска и Турция /9 страни общо/.  Основна цел, която постигнахме беше обмяната на опит и добри практики при социализация на младежите със специални потребности в партньорските страни, чрез опознаване на чужди култури и участие в дейности свързани с директна работа с хора с увреждания. Дейностите се реализираха в град Пазарджик, България през 16-23 Май 2018 година.

Проект: „ТАЙНАТА НА ЕДС“
Финансиращ орган: Център за развитие на човешките ресурси
Дейност КА1 – Европейска доброволческа служба
Период:01.10.2017 – 31.09.2018
Наименованието на проекта „THE SECRET OF EVS“ е свързан с посрещането на 4-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България. Доброволците са от Испания,Франция и Италия.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2017 - 3 тур
Открита е процедура за финансиране на младежки проекти за 2017 година. В срок до 01.03.2017 година може да ни изпращате своите проектни предложения. Ако имате идея, която може да подобри живота ви и този на други хора около вас, то можете да кандидатствате за грант от Младежката Банка - Пазарджик, за да я реализирате! Колкото по-добре идеята ви се вписва в приложеното по-долу описание, толкова шансовете ви са по-големи.Ние търсим идеи, които са:
Иновативни, ясни и реалистични.
Генерирани и осъществявани от млади хора.

Проект „Равен шанс - повишаване умения и компетенция на младежки работници подкрепящи хора с увреждания“ на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е обучителен курс с домакин БЪЛГАРИЯ - посрещаща организация и участници партньори/ изпращащи организации: Италия, Испания, Португалия, Чехия, Румъния, Гърция, Полша, Белгия, Хърватска и Турция /11 страни общо/.  Основна цел е обмяната на опит и добри практики при социализация на младежите със специални потребности в партньорските страни, чрез опознаване на чужди култури и участие в дейности свързани с директна работа с хора с увреждания. Дейностите ще се реализират в град Пазарджик, България през 05-12 Април 2016 година.

Страница 2 от 4