Младежка банка - Пазарджик обявява конкурс за 2017

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2017 - 3 тур
Открита е процедура за финансиране на младежки проекти за 2017 година. В срок до 01.03.2017 година може да ни изпращате своите проектни предложения. Ако имате идея, която може да подобри живота ви и този на други хора около вас, то можете да кандидатствате за грант от Младежката Банка - Пазарджик, за да я реализирате! Колкото по-добре идеята ви се вписва в приложеното по-долу описание, толкова шансовете ви са по-големи.Ние търсим идеи, които са:
Иновативни, ясни и реалистични.
Генерирани и осъществявани от млади хора.


Да дават добавена стойност и да имат положително влияние върху младите хора и всички останали.
Да бъдат реализирани в регион Пазарджик.
Да отговарят на приоритетите на МБ Пазарждик за 2015:
Изкуство (литература, фотография, танцово, театрално, музикално, изобразително, приложно и др.)
Спорт ( всички видoве индивидуален и колективен спорт)
Младежко включване ( инициативи, които насърчават участието на други младежи в различни дейности)
Преди да започнете попълването на формуляра се запознайте обстойно с правилата и условията описани в „Насоки за кандидатстване към МБ Пазарджик“ !!!
За допълнителна информация - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Линк към документите за кандидатстване - https://drive.google.com/open?id=0B7rK8Xnq6w-ZR1FHWDIwbnBfREU