Реализирани проекти

Наименование: „Мобилни сред обществото“
Финансиращ орган: Съфинансиране
Период: 01.10.2010

Нова услуга в общността.

Собствен проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ е закупуването на автомобил – средство за успешно и качествено предоставяне на социалната услуга - Мобилен център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни.

Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" получи от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане - Удостоверение за регистрация за предоставяне на социалнa услугa “Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция”. Услугата се осъществява на територията на област Пазарджик и е безплатна за всички граждани над 18 години. Услугата е насочена към осъществяване на социална интеграция, психологическа помощ и консултация, овластяване, насочване, мобилност - придружаване до различни институции. Пълна информация за предоставените услуги може да получите на адрес- бул. България 57. ет.4, стая 406 / Сградата на Бизнес център до църква св. Богородица/ или на телефон 034/90 17 17.

 

Страница 6 от 6