Реализирани проекти

Проект: „ЕДС - Заедно можем повече!“
Финансиращ орган: Център за развитие на човешките ресурси
Дейност КА1 – Европейска доброволческа служба
Период:01.10.2018 – 30.09.2019
Наименованието на проекта „EVS-TOGETHER WE CAN DO MORE“ е свързан с посрещането на 4-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България. Доброволците са от Испания,Франция,Германия и Италия.

Нов проект на Сдружение Фокус

ЕVS - Приказка без край

ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА Е ПЪТ КЪМ УСПЕХА!
Проектът „EVS - ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ“ се реализира през периода 01.10.2016 – 30.09.2017 /дванадесет месеца/ и е свързан с посрещането на 4-ма доброволец от Италия, Испания, Германия и Франция на територията на град Пазарджик в Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие”.

As partner organisation of the project “Youth can do it!”, NGO Focus – European center for development and NGO NAVIGATOR from Pazardjik, Bulgariatook part on the final seminar of this initiative that was hosted in Vitoria (Spain) from the 30/06/2014 to 05/07/2014 and that joined together young people, youth technicians and politicians responsible of youth policies at local level from the three partner countries (Bulgaria, Italy and Spain).

Проектът „КАПИТАН ПЛАНЕТА“ реализиран по Програма "Градски предизвикателства" с подкрепата на Фондация "ЕКООБЩНОСТ". Той е насочен към повишаване информираността на местното население по отношение проблемите свързани с опазване на околната среда и предприемане на адекватни мерки за неговото разрешаване. Проектът е насочен към запознаване на гражданите с основните институции и отговорности в обществото по отношение на управление на отпадъците, постигане на информираност и запознаване с видовете отпадъци, дейностите с отпадъците, основните законови норми и наредби. Използвайки методите на неформалното образование , чрез заложените дейности ще се докоснем до повече млади хора, до повече граждани и ще информираме повече жители на града и областта за проблемите свързани със замърсяването и опазването на природата, въздуха и водата. Реализирайки даденото проектно предложение ще се преборим със слабата информираност на гражданите, която води до увеличаване на проблема и незаинтересованост от тяхна страна.

Страница 1 от 6