I can, give a chance!

Проект: „Аз мога, дай ми шанс!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:01.09.2013 – 01.09.2014Наименованието на проекта „ Аз мога, дай ми шанс” е свързан с посрещането на 2-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България.
Доброволците са от Италия. Те активно участват във възпитателните дейности, педагогическите услуги и социалната подкрепа на хора с увреждания в дневен център за хора с увреждания в град Пазарджик. Мисията на доброволците винаги е под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представят  собствената си страна и култура, чрез организирането на изложби, слайд-шоу, приготвянето на храна и други типични за културата неща. Доброволците участват в образователно-възпитателите дейности на дневен център за хода с увреждания, като подпомагат младежите в неравностойно положение при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Заедно организират времето за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Доброволците активно подкрепят хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. През периота да службата доброволеците ще имат възможността да развият свой личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.