БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ НА МБ-ПАЗАРДЖИК

Благотворителни акции - Начало

Екипа на младежка банка – Пазарджик организира две благотворителни събития с които събрахме парично дарение в подкрепа на дейността на Младежка банка – Пазарджик, а именно отпускане на финансови средства за младежи да реализират свои проектни предложения.

Първото беше благотворителен концерт проведено на 9 Юни 2015 година и второто беше спортен маратон реализиран на 1 Септември 2015 година. Всеки който иска да дари и да помогне също може да направи своя принос на:

Сметка с номер № BG79CECB979010B3527300;

банков код: CECBBGSF;

Име на банковата сметка: Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" .

Предварителното Ви благодарим за щедростта и оказаната подкрепа.