Обучение екип МБ-Пазарджик

Обучение екип МБ-Пазарджик

На 30 и 31 Май 2015 година Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ проведе обучение на екип младежки работници –доброволци към Младежка банка – Пазарджик. Специалиизирано обучение на екипа по проекта и включилите се доброволци за същността на доброволчесвтото, изграждане на механизъм за посредничество и набиране на средства, методи за ефективна комуникация, овластяване и насочване беше проведено в залата на Младежки дом - Пазарджик.

Обучение на екип от 15 членове на организацията премина използвайки методите на неформалното образование.  Участниците усвоиха нови умения и компетенции с цел привличане на средства, организиране на събития с благотворителна насоченост, провеждане на конкурс за отпускане на грант. По време на обучението се забавляахме, учихме и обменяхме идеи. Научихме за дарителството и как да развием дарителска култура в нас и в хората около нас.