Activities and campaigns

Благотворителни акции - Начало

Екипа на младежка банка – Пазарджик организира две благотворителни събития с които събрахме парично дарение в подкрепа на дейността на Младежка банка – Пазарджик, а именно отпускане на финансови средства за младежи да реализират свои проектни предложения.

Обучение екип МБ-Пазарджик

На 30 и 31 Май 2015 година Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ проведе обучение на екип младежки работници –доброволци към Младежка банка – Пазарджик. Специалиизирано обучение на екипа по проекта и включилите се доброволци за същността на доброволчесвтото, изграждане на механизъм за посредничество и набиране на средства, методи за ефективна комуникация, овластяване и насочване беше проведено в залата на Младежки дом - Пазарджик.

Младежка банка - ПазарджикАНКЕТА
Ние от екипа на Младежка Банка – Пазарджик се обръщаме към всички Вас – малки и големи, за да Ви попитаме на кого, колко и защо.

 Младежка Банка – Пазарджик обявява конкурс за участие в екипа на МБ към организацията. . Ако искате да бъдете един от екипа на МБ в Пазарждик, изпратете CV и мотивационно писмо на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 2 of 2