КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2019

competition-1КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2019

МБ- Пазарджик обявява конкурс за финансиране на младежки проекти. Конкурса по програма „НОВО НАЧАЛО“ , фонд „Младежка банка – Пазарджик“, дава шанс на граждани и институции да заявяват своята идея за реализиране на инициатива насочена към местната общност.

Конкурсът се явява още средство за информираност на дейността на МБ, на дарителския механизъм изграден към организацията, на проекта и финансиращия орган. Конкурсът е отворен без ограничения и проява на дискриминация. Всички условия за кандидатстване са публикуване в секция – Младежка банка, конкурси.  Краен срок за подаване на проектни предложения е 01 Февруари 2019 година. Конкурсът дава възможност на местната общност да реализира проекти от обществено значение.