ВТОРИ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ - МЛАДЕЖКА БАНКА/ПАЗАРДЖИК

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2015 - 2 тур
Открита е процедура за финансиране на младежки проекти за 2015-2016 година. В срок до 20.12.2015 година може да ни изпращате своите проектни предложения. Ако имате идея, която може да подобри живота ви и този на други хора около вас, то можете да кандидатствате за грант от Младежката Банка - Пазарджик, за да я реализирате! Колкото по-добре идеята ви се вписва в приложеното по-долу описание, толкова шансовете ви са по-големи.

Ние търсим идеи, които са:
Иновативни, ясни и реалистични.
Генерирани и осъществявани от млади хора.
Да дават добавена стойност и да имат положително влияние върху младите хора и всички останали.
Да бъдат реализирани в регион Пазарджик.
Да отговарят на приоритетите на МБ Пазарждик за 2015:
Изкуство (литература, фотография, танцово, театрално, музикално, изобразително, приложно и др.)
Спорт ( всички видoве индивидуален и колективен спорт)
Младежко включване ( инициативи, които насърчават участието на други младежи в различни дейности)
Преди да започнете попълването на формуляра се запознайте обстойно с правилата и условията описани в „Насоки за кандидатстване към МБ Пазарджик“ !!!