Competiotion №1

Открита е процедура за финансиране на младежки проекти за 2014 година. В срок до 20.06.2014 година може да ни изпращате своите проектни предложения. Ако имате идея, която може да подобри живота ви и този на други хора около вас, то можете да кандидатствате за грант от Младежката Банка - Пазарджик, за да я реализирате!  Колкото по-добре идеята ви се вписва в приложеното по-долу описание, толкова шансовете ви са по-големи. Ние търсим идеи, които са:

 

  • Иновативни, ясни и реалистични.
  • Генерирани и осъществявани от млади хора.
  • Да дават добавена стойност и да имат положително влияние върху младите хора и всички останали.
  • Да бъдат реализирани в регион Пазарджик.


Да отговарят на приоритетите на МБ Пазарждик за 2014:

  • Изкуство (литература, фотография, танцово, театрално, музикално, изобразително, приложно и др.)
  • Спорт ( всички видoве индивидуален и колективен спорт)
  • Младежко включване ( инициативи, които насърчават участието на други младежи в различни дейности)
  • Преди да започнете попълването на формуляра се запознайте обстойно с правилата и условията описани в „Насоки за кандидатстване към МБ Пазарджик“ !!!

Документи за сваляне:
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КЪМ МЛАДЕЖКА БАНКА – ПАЗАРДЖИК
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КЪМ МЛАДЕЖКА БАНКА – ПАЗАРДЖИК
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА