Current projects

Младежки обмен „ЗЕЛЕН СВЯТ“

Програма Еразъм+ / КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“

Младежки обмен „ЗЕЛЕН СВЯТ“ се проведе в Пазарджик от 17.5.2019 до 26.5.2019 година, под ръководството на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“. В рамките на десет дневен обмен, 45 участниците бяха подканени да вземат участие в различни неформални дейности и чрез тях научиха повече относно различните екологични въпроси, както и за различното отношение в европейските държави относно основните екологични проблеми, като например рециклирането или търсенето на алтернативни източници на енергия. Под формата на неформално обучение обменихме познания за основните институции и отговорности в общество, за видовете отпадъци. Участниците не просто взеха участие в дискусията или в работните срещи те се учиха и забавляваха заедно. Те имаха шанс да подобрят своите творчески умения и заедно създадоха ново изкуство чрез похвати за креативно рециклиране. Освен екологичните работилници и дейностите за креативно рециклиране, участниците имаха възможност да научат повече относно видовете отпадъци и да получат базови умения за превръщането на пластмасовите бутилки в произведение на изкуството. В края на проекта, участниците имаха възможност да свържат екологията, креативността и рециклирането и да споделят тяхното новопридобитото познание чрез екологична изложба пред местната общност на Пазарджик.

Проект „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ“ на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” беше обучителен курс с домакин БЪЛГАРИЯ - посрещаща организация и участници партньори/ изпращащи организации: Италия, Испания, Португалия, Чехия, Румъния, Полша, Хърватска и Турция /9 страни общо/.  Основна цел, която постигнахме беше обмяната на опит и добри практики при социализация на младежите със специални потребности в партньорските страни, чрез опознаване на чужди култури и участие в дейности свързани с директна работа с хора с увреждания. Дейностите се реализираха в град Пазарджик, България през 16-23 Май 2018 година.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2017 - 3 тур
Открита е процедура за финансиране на младежки проекти за 2017 година. В срок до 01.03.2017 година може да ни изпращате своите проектни предложения. Ако имате идея, която може да подобри живота ви и този на други хора около вас, то можете да кандидатствате за грант от Младежката Банка - Пазарджик, за да я реализирате! Колкото по-добре идеята ви се вписва в приложеното по-долу описание, толкова шансовете ви са по-големи.Ние търсим идеи, които са:
Иновативни, ясни и реалистични.
Генерирани и осъществявани от млади хора.

Проект „Равен шанс - повишаване умения и компетенция на младежки работници подкрепящи хора с увреждания“ на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е обучителен курс с домакин БЪЛГАРИЯ - посрещаща организация и участници партньори/ изпращащи организации: Италия, Испания, Португалия, Чехия, Румъния, Гърция, Полша, Белгия, Хърватска и Турция /11 страни общо/.  Основна цел е обмяната на опит и добри практики при социализация на младежите със специални потребности в партньорските страни, чрез опознаване на чужди култури и участие в дейности свързани с директна работа с хора с увреждания. Дейностите ще се реализират в град Пазарджик, България през 05-12 Април 2016 година.

Page 2 of 4