Completed projects

ПРОЕКТ: " МАШИНА НА ВРЕМЕТО "
продължителност: 8 месеца / 20.12.2013 - 20.08.2014/
Финансиращ орган: ПРОГРАМА „ЖИВО НАСЛЕДСТВО”, ФОНД „НОВИ ПРОЕКТИ“, ФОНД „ПРОДЪЛЖАВАЩИ ПРОЕКТИ“

 

ПРОЕКТ: " ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ "
продължителност: 7 месеца / 01.09.2013 - 01.04.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ / НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015) ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

 

ПРОЕКТ: "ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА"
продължителност: 8 месеца / 05.08.2013 - 23.03.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 1.2 – Младежки инициативи


През месец Август стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА“. Проектът е с продължителност осем месеца. Той има за цел да формира у младите хора със специални образователни потребности интегрирани в масови училища, знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество, когато порастрант.

Проект: „Аз мога, дай ми шанс!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:01.09.2013 – 01.09.2014Page 2 of 6