Completed projects

ПРОЕКТ - „YOUTH CAN DO IT!“
Ако сте между 15 и 22 години?
Искате ли да участвате в Европейски проект с младежи от други страни?
Вземете участие и споделете вашето мнение!
„Youth can do it!“е общ проект разработен от “Bitartean Jolasean – Entretanto Entretente” /Испания/ заедно с пет други организации от Испания (Ayuntamiento de Alzira – IDEA), България (Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ и Сдружение „НАВИГАТОР“) и Италия (Comune di Larino and Regione Molise) по Програмата „Младежта в действие“, Дейност 1.3 Проекти за демократично гражданство. Имайки предвид подготовката за избори за Европейски парламент, главната цел на проекта е да разпространим между младите хора възможността за демократично изразяване на своя глас, важността за гласуване и по този начин да увеличим броя на гласоподаватели, да подобрим благосъстоянието на нашето населено място (www.youthcandoitproject.eu). Фокусирайки се върху идеята за демократично участие, проекта „Youth can do it!“ не само ще допринесе за повишаване знанията на участниците за Европейските институции и избирателния процес, но и също така ще даде шанс за участие в дейности където да подобрят своите умения и различни компетенции в различни сектори: млади хора, младежко лидерство и политика. Благодарение на разнообразните дейности фокусирани да привлечем по-голям брой младежи от различни региони, младите хора ще имат шанс да избират и моделират тези инициативи които са насочени към техните населени места и им харесват. Те ще следят за най-популарните платформи и ще могат да участвт в семинар в Баскю, Испания през Юли 2014 година. В семинара ще вземат участие експерти и политици от различните партньорски държави.

ПРОЕКТ: " МАШИНА НА ВРЕМЕТО "
продължителност: 8 месеца / 20.12.2013 - 20.08.2014/
Финансиращ орган: ПРОГРАМА „ЖИВО НАСЛЕДСТВО”, ФОНД „НОВИ ПРОЕКТИ“, ФОНД „ПРОДЪЛЖАВАЩИ ПРОЕКТИ“

 

ПРОЕКТ: " ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ "
продължителност: 7 месеца / 01.09.2013 - 01.04.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ / НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015) ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

 

ПРОЕКТ: "ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА"
продължителност: 8 месеца / 05.08.2013 - 23.03.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 1.2 – Младежки инициативи


През месец Август стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА“. Проектът е с продължителност осем месеца. Той има за цел да формира у младите хора със специални образователни потребности интегрирани в масови училища, знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество, когато порастрант.

Page 2 of 6