ЕДС - Заедно можем повече!

Проект: „ЕДС - Заедно можем повече!“
Финансиращ орган: Център за развитие на човешките ресурси
Дейност КА1 – Европейска доброволческа служба
Период:01.10.2018 – 30.09.2019
Наименованието на проекта „EVS-TOGETHER WE CAN DO MORE“ е свързан с посрещането на 4-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България. Доброволците са от Испания,Франция,Германия и Италия.

 

Те ще вземат участие във възпитателните дейности, педагогическите услуги. Тяхната роля ще бъде съобразена с възможностите и компетенциите им.  Мисията на доброволеца винаги ще бъде под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представи  собствената си страна и култура, чрез организирането на храна, изложби, слайд-шоу например. Доброволците ще участват в образователно-възпитателите дейности, като подпомагат хората с увреждания при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Ще организират времето им за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Ще подкрепят хората с увреждания при техните ежедневни дейности – хранене, хигиена, обличане. Ще участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците ще организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. И накрая доброволците ще имат възможността да развият личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.