EVS-Приказка без край

Нов проект на Сдружение Фокус

ЕVS - Приказка без край

ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА Е ПЪТ КЪМ УСПЕХА!
Проектът „EVS - ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ“ се реализира през периода 01.10.2016 – 30.09.2017 /дванадесет месеца/ и е свързан с посрещането на 4-ма доброволец от Италия, Испания, Германия и Франция на територията на град Пазарджик в Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие”.


Целта е чрез пряко и косвено участие в живота и работата на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие”, доброволецът осъществявайки дейностите заложени по проект да придобие нови знания и умения, компетенции под формата на неформално образование. Личния пример, работата в екип, комуникацията на нов език, опознаването на нови обичаи и традиции обогатиха както доброволците ни, така и членовете на организацията.
Дейностите са свързани с насърчаване и подкрепяне социалното, емоционалното, образователното и културно развитие на хората с увреждания, чрез реализирането на различни инициативи съобразени с потребностите и възможностите на самите хора със специални потребности.
Проекта „EVS - ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ“ дава шанс на Валентина Тривигно от Италия, Мари Лерой от Франция, Нико Мюфлер от Германия и Паула от Испания да се докоснат до нашата култура, език, природа. Даде и шанс да създаде нови приятелства и контакти. Дава и шанс да се изяви и развият.

EVS - ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ
Е ПРОЕКТ РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Образователна мобилност за младежи и младежки работници (КД 1)

Партньори по проекта: 
Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие”
Пазарджик, БългарияROMANS INTERNATIONAL – Франция
JUGEND- UND KULTURPROJEKT E.V. – Германия
Associazione di volontariato P.E.CO Progetti europei di cooperazione P.E.CO. – Италия
Federación de Asociaciones Juveniles de Gijón - Испания