Captain Planet

Проектът „КАПИТАН ПЛАНЕТА“ реализиран по Програма "Градски предизвикателства" с подкрепата на Фондация "ЕКООБЩНОСТ". Той е насочен към повишаване информираността на местното население по отношение проблемите свързани с опазване на околната среда и предприемане на адекватни мерки за неговото разрешаване. Проектът е насочен към запознаване на гражданите с основните институции и отговорности в обществото по отношение на управление на отпадъците, постигане на информираност и запознаване с видовете отпадъци, дейностите с отпадъците, основните законови норми и наредби.

Използвайки методите на неформалното образование , чрез заложените дейности ще се докоснем до повече млади хора, до повече граждани и ще информираме повече жители на града и областта за проблемите свързани със замърсяването и опазването на природата, въздуха и водата. Реализирайки даденото проектно предложение ще се преборим със слабата информираност на гражданите, която води до увеличаване на проблема и незаинтересованост от тяхна страна. Чрез проектните дейности ще мотивираме повече граждани да се включват не само по задължение, но и доброволно изпитвайки удоволствие в процеса на почистване и опазване на природата. Проектът „Капитан Планета“ ще допринесе за повишаване чувствителността по проблема свързан с опазване на околната среда и водите, и това ще доведе до провокиране на търсене методи за неготово разрешаване. Реализиране на еко акции, създаване на еко екип от доброволци - ЕКО ПАТРУЛ, реализиране на вело поход, информиране на гражданите за проблемите касаещи замърсяването, провеждане на работилница – изкуството да рециклираш и не на последно място реализирането на изложба представяща истинската картина на боклука в град Пазарджик ще са дейностите в даденото проектно предложение.  Също така ще се провеждат информационни срещи-беседи в учебни заведения, които са само част от дейностите носещи посланието, че един по чист град е бъдещето на нашето общество.

Програма „Градски предизвикателства”