Fabric for good deals

Наименование: „ФАБРИКА ЗА ДОБРИ ДЕЛА“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ- ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
Период: 01.01.2012 – 30.08.2012

 

 

 

 

„ФАБРИКА ЗА ДОБРИ ДЕЛА” си поставя да реализира:

  • Информираност сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд. Пречупване на стереотипи свързани с „доброволността” и неговото грешно възприемане .
  • Създаване на механизъм за посредничество между организации приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи;
  • Активизиране на организации и институции за работа с доброволци, стимулиране на представителите на местната общност да полагат доброволен труд.
  • Създаване на устойчиви партньорски взаимоотношения и обмяна на опит между организациите, работещи с доброволци в Пазарджик и утвърждаване на традицията за полагане на доброволен труд от страна на различни социални групи при решаване на значими местни проблеми.
  • Изграждане на механизъм за набиране на доброволци. Обучение на бъдещите доброволци, определяне на техните компетенции, ресурси и насочване към определена сфера на доброволческа дейност спрямо интересите, потребностите и възможностите им.
  • Осмисляне на свободното време на младежите, чрез извършване на доброволен труд в различни организации, учреждения и институции, според тяхните интереси и предпочитания.
  • Цел е младите хора посредством доброволческа дейност да се докоснат до различни сфери, да развият различни компетенции, да осъзнаят придобитите умения и знания, което да им помогне да разберат себе си и това какво искат и желаят да учат и да се занимават  в бъдеще, като професия и реализация.