OVPELO 0OPTIMISATION OF VALIDATION PROCESS OF EVS LEARNING OUTCOMES

Association “Focus - European Centre for Development " is one of the partner organization in project OVPELO “Optimisation of Validation Process of EVS Learning Outcomes” that brings together 7 partners from Italy, Spain, Poland, Greece, Romania, France and Bulgaria. Project duration is:01/09/2014 - 31/08/2016 (24 months). Partners: YouNet (Italy), Association Focus-European center for development (Bulgaria), Asociación Cazalla Intercultural (Spain), Semper Avanti (Poland), Koinoniki Anaptyksi Neon / Social Youth Development (Greece), Asociatia Nevo Parudimos (Romania), Pistes Solidaires (France). Project is funded under the programme “Erasmus+ Key Action 2 - Strategic Partnership in the youth sector”.

ye

Youth Exchange in Turkey. This was the project “A new life/a new future”, which finish last week. Project was in Kırşehir, Turkey from 07-14.06.2015. Funded under the Programme “Erasmus+”. The project helped to destroy the cultural fear, raise awareness of entrepreneurship and social responsibility, endear sports to teenage, enable to understand concept of healthy life with sport and improve the cultural handcraft. In the project were involved teenagers who were able to improve their skills about communication and entrepreneurship. The project provided to people to be entrepreneurial, awareness of their rights, to be active in their life.
Partner countries: Turkey, Bulgaria, Macedonia and Romania

Спомняте ли си от миналата година какво е „Младежка Банка - Пазарджик“? Ако не, време да Ви припомним. Млади хора отпускат кредити на млади хора, само че без лихвено и без връщане. Как става това ли? Първо трябва да си младеж на възраст между 15 и 25 години, да живееш в Пазарджик или региона и най-важното трябва да имаш идея, но не каква да е идея, а такава, която ще промени не само твоя живот, но и живота на целия квартал, град или дори цялата област.

Младежка банка - ПазарджикАНКЕТА
Ние от екипа на Младежка Банка – Пазарджик се обръщаме към всички Вас – малки и големи, за да Ви попитаме на кого, колко и защо.Ние сме млади ентусиасти, които искат да помогнат на други млади хора, а те да помогнат на всички в квартала, в града, в областта.За това имаме нужда от Вашата помощ. Молим Ви да бъдете съпричастни към нашата инициатива и да отговорите на няколко кратки въпроса, свързани с даряването, за да можем да бъдем по-ефективни и продуктивни и да отговорим на нуждите на обществото като цяло. Предварително Ви благодарим за отделеното време и подкрепа! Анкетата можете да попълните тук.

Page 8 of 17