Description

Проект на Сдружение "Фокус-Европейски център за развитие"-гр. Пазарджик, финансиран по Програма "Младежта в действие"-Дейност 2 ЕДС към НЦЕМПИ