ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ

ПРОЕКТ: " ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ "
продължителност: 7 месеца / 01.09.2013 - 01.04.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ / НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015) ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Проектът „Изборът – Живот в реалност или илюзия“ е свързан с набиране на доброволци и реализиране на доброволчески инициативи на територията на град Пазарджик с цел постигане превенция употребата на наркотици сред младите хора. Под формата на превантивна кампания „ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ“ проектът на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ ще включи младежи между 15-30 години, които активно с подкрепата на организацията ще реализират дейности като: кръгла маса, дебати, фото-изложба, флашмоб, обучения и информационни срещи.