ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА

ПРОЕКТ: "ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА"
продължителност: 8 месеца / 05.08.2013 - 23.03.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 1.2 – Младежки инициативи


През месец Август стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА“. Проектът е с продължителност осем месеца. Той има за цел да формира у младите хора със специални образователни потребности интегрирани в масови училища, знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество, когато порастрант.

Чрез занятията, които ще бъдат провеждани по време на реализацията на проекта, младежите – участници в него ще усвоят и доразвият умения за самообслужване, ще придобият самочувствие на знаещи и можещи хора, които имат своето място както в бъргарското, така и в европейското общество. Чрез практически занятия по готварство, градинарство, шиене, грънчарство, плетене и бродиране младежите ще придобият знания и умения, които са им необходими за тяхното ежедневно битуване и самостоятелен начин на живот. Целта е тези младежи да се почувстват по-значими за себе си и околните, да придобият самоувереност в собтствените си сили и възможности, и да разберат, че уврежданията им не могат да бъдат пречка за достойно съществуване.
В проектът ще бъдат включени 30 младежи между 15 и 30 години, като 25 от тях ще са младежи със специални образователни потребности интегрирани в учебни заведения на територията на град Пазарджик. Пет участника ще бъдат техни връстници, които нямат подобни проблеми и са доброволци към Сдружение“ Фокус – Европейски център за развитие“.