Европейски поглед към нови възможности

Проект: „Европейски поглед към нови възможности“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 3 – Младежта на света
Период:01.05.2010 – 01.08.2010

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е новоучредена неправителствена организация, която намери партньори за реализиране на съвместен проект по програма „Младежта в действие”. Членове на сдружението посрещнаха представители от Република Македония. В Пазарджик, България, обмениха добри практики, придобиха умения и познания за работа с хора в неравностойно положение / с увреждания/, и най-вече умения за работа по проекти. Представителите от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” България представиха страната си и нейните културни ценности. Запознаха своите партньори с приоритетите, целите, дейностите, екипа и целевата група на сдружението. Представиха програмата „Младежта в действие” и нейните приоритети, цели и възможности. Посещението допринесе за обогатяване както професионално, така и личностно на представителите от двете страни, допринесе за придобиване на практически образователен опит и изграждане на дългосрочни партньорства. Проектът „Европейски поглед към нови възможности” се оказа възможност за бъдещи успехи на двете партниращи организации. 
Държави взели участие в проекта: България и Македония