center_volenteersНа 18.09.2010 г. в 11:00 часа, в Бизнес центъра на бул. България 57 – град Пазарджик, Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” тържествено откри – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ. Центърът е реализан и финансиран по проект от Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Целта, която си поставя да постигне е информиране на местната обществено за доброволчеството и доброволния труд и набиране на доброволци, които да помагат при реализирането на различни поддейности.

ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ – ГРАД ПАЗАРДЖИК
Проектен период: 01.08 — 30.03.2010

Проектът е финансиран по Програма “Общностно Развитие И Гражданско Участие” Фонд “Хората Решават” – Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Проектът е насочен към създаване на център за работа с доброволци, чиято основна цел е информиране сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд.

Нова услуга в общността.
Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" получи от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане - Удостоверение за регистрация за предоставяне на социалнa услугa “Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция”. Услугата се осъществява на територията на област Пазарджик и е безплатна за всички граждани над 18 години. Услугата е насочена към осъществяване на социална интеграция, психологическа помощ и консултация, овластяване, насочване, мобилност - придружаване до различни институции. Пълна информация за предоставените услуги може да получите на адрес- бул. България 57. ет.4, стая 406 / Сградата на Бизнес център до църква св. Богородица/ или на телефон 034/90 17 17.

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е акредитирана организация от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” – Програма „Младежта в действие”, да бъде посрещаща и изпращаща организация на доброволци по Дейност 2 – Европейска доброволческа служба. Сдружението има личен опит в сферата на доброволческата служба, в лицето на нейният Председател, който лично е участвал по Програма „Младежта в действие” като доброволец в екологичен проект за краткосрочен период в Португалия.

Страница 15 от 15