Multilateral youth exchange "MISSION POSSIBLE - SOCIALIZATION AND INTEGRATION OF DISADVANTAGED PEOPLE “, which will take place in Pazardjik (Bulgaria) in 2012 July 15 – 22, will bring together creative young people to live few days in the rhythm of the art.

Objective of the project - to share experience and good practice about different methods and technics about socialization and integration of disadvantaged people. Participants will develop different competencies necessary for the labour market, learn a variety of techniques to develop creativity and entrepreneurship. Project participants from 5 countries will work together every day using the non-formal education methods. Project participants will:

По повод Международния ден на доброволеца, днес на 5 декември 2011 година, Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" поздравява всички ДОБРОВОЛЦИ с пожелание за много усмихнати дни и положителни моменти реализирайки доброволчески дейности. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ДОБРОВОЛЦИ !!!

Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" представи "Объркана приказка" пред местната общност в град Пазарджик. Проект реализиран от Мая, Франческо, Илона и Шушан - доброволци реализиращи европейска доброволческа служба. Пиесата беше режисирана от актрисата Кристина Велчева и показва живота на четирима доброволци подкрепящи младежи в неравностойно положение, интерпретиран чрез приказни герои.

На 20.09.2011 година в град Пазарджик беше открит първият клуб по равнопоставеност реализиран по проект "КЛУБ РАВНОПОСТАВЕНОСТ – ТЯ И ТОЙ!" по Програма 2009-2013г. на Български Фонд за Жените. Проекта дава шанс да се допринесе за положителна промяна в отношението към половете чрез формиране на клуб по равнопоставеност с участието на момчета и момичета /мъже и жени/, чрез реализирането на инициативи и дейности на открито / хепанинги, кампании, работни срещи, презентации, беседи и проучване – фокус групи, анкети/, изграждане на толерантно общество. За целта ще се използват специфични инструменти и методологии за преодоляване на социалните стереотипи свързани с половите различия

Страница 13 от 17