Ателието "ECO TRAIN" е обучение за възрастни хора със сензорни увреждания на тема устойчив и екологичен начин на живот, финансиран по секторна програма Грюндвиг, в рамките на програма „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката. Обучението представи едноседмична интерактивна семинарна програма с теоритична и практическа част, съобразена с образователните потребности на възрастни хора със сензорни увреждания. ."ECO TRAIN" се проведе в края на април и началото на май (28.04.2012г. - 06.05.2012г.) в местноста Беклемето на 20 км. от град Троян. В него взеха участие 23 представители на Кипър, Италия, Литва, Великобритания, Турция, Румъния, Полша, Унгария и Хърватска на възраст между 20 и 63 години, извън системата на формалното образование, със сензорни увреждания, както и техните асистенти, с минимален или никакъв опит в областа на устойчивите практики и опазване на околната среда.

ДОБРОВОЛЦИ ГЛЕДАТ ПОД ЛУПА РАБОТАТА НА МАГИСТРАТИТЕ

Граждански наблюдатели присъстват на 30 дела месечно. Втори месец доброволци от Сдружение „Фокус – ЕЦЗР“ присъстват на дела в Съдебната палата в областния град в качеството на граждански наблюдатели. Работата им е по проект „Правосъдието близо до хората“, който се реализира в Пазарджик, Пещера, Велинград, Пловдив и Разград, като неправителствена организация от Разград е негов координатор.
Екипът наблюдатели включва Ивайло Иванов, председател на сдружението, доброволците Петко Петков, Елена Шаламанова, Вера Петкова, както и експертите по социални дейности Елена Гивечева и юристката Юлия Мартинова, които подпомагат анализа на данните. „До момента имаме много добри впечатления от работата на магистратите от Районния и Окръжния съд, заяви Ивайло Иванов. Спазват етично поведение, няма конфликт на интереси, има добро запределение на делата, много добра система е изградена за вътрешна комуникация.“

Multilateral youth exchange "MISSION POSSIBLE - SOCIALIZATION AND INTEGRATION OF DISADVANTAGED PEOPLE “, which will take place in Pazardjik (Bulgaria) in 2012 July 15 – 22, will bring together creative young people to live few days in the rhythm of the art.

Objective of the project - to share experience and good practice about different methods and technics about socialization and integration of disadvantaged people. Participants will develop different competencies necessary for the labour market, learn a variety of techniques to develop creativity and entrepreneurship. Project participants from 5 countries will work together every day using the non-formal education methods. Project participants will:

По повод Международния ден на доброволеца, днес на 5 декември 2011 година, Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" поздравява всички ДОБРОВОЛЦИ с пожелание за много усмихнати дни и положителни моменти реализирайки доброволчески дейности. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ДОБРОВОЛЦИ !!!

Страница 11 от 15