МЛАДЕЖКА БАНКА – ПАЗАРДЖИК ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА

МЛАДЕЖКА БАНКА – ПАЗАРДЖИК ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА

2016-2017

За трета поредна година Сдружение „Фокус - Европейски център за развитие“ ще бъде координатор на Младежка банка – Пазарджик, проект финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – София, фонд „Младежка банка“. Организацията отново ще подкрепя дейности насочени към събиране на дарения и финансиране на младежки проекти на местно ниво. За нас и нашият екип Младежка банка – Пазарджик е комисия за набиране и отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора. Тя представлява група от младежи, които работят за набиране на фонд от парични средства, с които да бъдат финансирани интересни и креативни проекти на други младежи в област Пазарджик, които няма как да получат подкрепа по друг начин.

 

Младежката Банка е екип от креативни и динамични хора, които са готови да поемат отговорности и искат да бъдат полезни. Екипът на Младежка Банка Пазарджик /МБ/ набира средствата си като организира различни благотворителни събития, кампании и срещи с индивидуални дарители. Философията на Младежката банка е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като водещи принципи са младежко участие и подобряване качеството на филантропията осъществявана от млади хора за млади хора. Младежка Банка Пазарджик се администрира и координира от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ – Пазарджик.