EVS ДОБРОВОЛЦИ 2013

През изминалата 2013 година, Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ успешно реализира редица доброволчески проекти. В организацията за първи път посрещнахме доброволец от Гана, Африка. Катрин Акофа е с нас от 7 Юли 2013 година и ще остане в продължение на 12 месеца. През изминалата година успешно реализираха доброволческа служба и младежи от нашата съседка Турция. В подкрепа дейността на организацията бяха посрещнати 16 доброволеца. Изпратихме двама доброволеца да реализират своите краткосрочни ЕДС проекти в Турция и посрещнахме нашата доброволка завърнала се след успешен проект в Румъния. През 2013 година членове на организацията участвата в различни младежки обмени, обучения и семинари в над 20 страни. Доброволчеството и реализирането на доброволчески инициативи продължава да бъде наша мисия и визия и за 2014 година. Бъдете част от това приключение и станете доброволец в Сдружение „Фокус“.