Неделя, 12 Декември 2010 18:52

ДОБРОВОЛЕЦ 007

Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" спечели своя нов проект по Програма "Младежки дейности - 2010". Проектът е с наименование - ДОБРОВОЛЕЦ 007. Дейностите са насочени към изграждане на механизъм за взаимодействие между местната власт, неправителственият сектор, институции и учреждения ,търсещи помощ и подкрепа в лицето на доброволци от местната общност. Проектът цели гражданите на град Пазарджик да разчупят стереотипа и да се впуснат в пътуването на доброволчеството - реализирайки доброволен труд в различни сфери на живот, в полза на обществеността. 

Период на изпълнение на проекта е от 01.12.2010 - 30.04.2011 година.Основна цел на проекта е младите хора посредством доброволческа дейност да се докоснат до различни сфери, да развият различни компетенции, да придобият различни умения и знания, което да им помогне да разберат себе си и това какво искат и желаят да учат и да се занимават  в бъдеще, като професия и реализация.
Място на провеждане: Пазарджик, България