Петък, 12 Ноември 2010 18:33

Мобилен център за социална рехабилитация и интеграция!

Нова услуга в общността.
Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" получи от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане - Удостоверение за регистрация за предоставяне на социалнa услугa “Мобилен Център за социална рехабилитация и интеграция”. Услугата се осъществява на територията на област Пазарджик и е безплатна за всички граждани над 18 години. Услугата е насочена към осъществяване на социална интеграция, психологическа помощ и консултация, овластяване, насочване, мобилност - придружаване до различни институции. Пълна информация за предоставените услуги може да получите на адрес- бул. България 57. ет.4, стая 406 / Сградата на Бизнес център до църква св. Богородица/ или на телефон 034/90 17 17.