Description

„ЖИВА БИБЛИОТЕКА – България“ е проект реализиран по Програма „Младежта в действие“ с наименование „Human Library: the rest is History“ с номер № 547306-EFC-1-2013-1-IT-EFC-REM. Проекта е реализиран от NET IN ACTION, Associazione di Volontariato, Via Mezzofanti, 18  – 40137, Bologna (Italy), с партньорското участие на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ – Пазарджик, България