Дейности и кампании

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2015

МБ- Пазарджик обявява конкурс за финансиране на младежки проекти. Конкурса по програма „НОВО НАЧАЛО“ , фонд „Младежка банка – Пазарджик“, дава шанс на граждани и институции да заявяват своята идея за реализиране на инициатива насочена към местната общност.

Благотворителни акции - Начало

Екипа на младежка банка – Пазарджик организира две благотворителни събития с които събрахме парично дарение в подкрепа на дейността на Младежка банка – Пазарджик, а именно отпускане на финансови средства за младежи да реализират свои проектни предложения.

Обучение екип МБ-Пазарджик

На 30 и 31 Май 2015 година Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ проведе обучение на екип младежки работници –доброволци към Младежка банка – Пазарджик. Специалиизирано обучение на екипа по проекта и включилите се доброволци за същността на доброволчесвтото, изграждане на механизъм за посредничество и набиране на средства, методи за ефективна комуникация, овластяване и насочване беше проведено в залата на Младежки дом - Пазарджик.

Младежка банка - ПазарджикАНКЕТА
Ние от екипа на Младежка Банка – Пазарджик се обръщаме към всички Вас – малки и големи, за да Ви попитаме на кого, колко и защо.

Страница 1 от 2